Модулни мрежи в Adobe Illustrator

Изграждането на модулни мрежи в Adobbe Illustrator можете да извършвате с инструмента Pen – писалка, с основни инструменти за чертане = квадрат, триъгълник и кръг.

За да не губите време с програмата Adobe Illustrator да умувате как да изградите една модулна мрежа от различни фигури, ако е от квадрат или правоъгълник, си вземете една малка тетрадка с широки квадратчета, обикновен молив HB, може да направите и опит да изградите и цветно решение на самата модулна мрежа.

Ще си послужа с няколко примера:

Сега същите примери ще направя в Adobe Illustrator и ще взема необходимите цветови решения като се съобразя с правилното съчетаване на цветовете.

По принцип така се изграждат модулните мрежи с повтарящи се елементи и правилно съчетаване на цветовете в композицията.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *