Gimp Fundamentals – Основи на програмата Gimp 2.10.12

Основни характеристики на програмата с отворен код Gimp 2.10.12

Gimp 2.10.12 e Програма с отворен код и се разпространява свободно, Можете да я инсталирате на всеки компютър. Gimp 2.10.12 е различна от Adobe Photoshop. Не може да се сравнява с Adobe Photoshop, който е продукт за индустриален стандарт за обработка на изображения и прилагане на специални ефекти.

Gimp 2.10.12 има функцията destructive image editing? Какво означава това?

Това означава, че няма как да контролирате приложения ефект, освен ако не дублирате няколко пъти оригиналния слой. Ще си послужа с няколко примера за деструктивно разрушаване на слоя с Gimp 2.10.12.

За да не “повредите” снимката направете следното: дублирайте картинката с ляв клавиш Ctrl+D или отидете на меню Image – Duplicate – Ctrl+D.

След това отивате в дясната страна или десния панел на Gimp програмата и с десен бутон на мишката цъкате врху слоя и се появява диалогов прозорец и избирате Duplicate Layer.

Скрийте оригиналния слой и работете с копирания слой:

Отидете в Layers Изберете Paths

Цъкнете с десния буто и изберете Path to selection

След това коригирайте селекцията преди да изтриете фона….

и ПОСЛЕДНО ИЗБЕРЕТЕ меню Select>Inverse и отидете в слоя и направете следното, създайте копие на слоя, създайте маска и с клавиш Delete изтрийте фона от копието на слоя….

Спокойно можете да гледате слайдовете, които са за по-голямо удобство.

Gimp няма корекционен слой (Adjustment Layer), a Photoshop има корекционен слой (Adjustment Layer), който позволява изтриване на фон около обекта, без да засяга оригиналния файл.

Какви други корекционни слоеве липсват в Gimp?

корекционен слой за цвят – Solid Color
корекционен слой за криви – Curves
корекционен слой за нивата – Levels
корекционен слой за яркост и контраст – Brightness & Contrast
корекционен слой за насищане на цветовете – Hue Saturation Lightness Color
корекционен слой за бистрота на цвета – Vibrancy/Vibrant
корекционен слой за експониране (принципа на излагане на фотолентата на слънчева светлина) – Exposure
корекционен слой за обезцветяване – Desaturation
корекционен слой за черно бяло -Black & White и др.

Какво има в програмата с отворен код Gimp?

Отидете в меню Colors – цветове и ще видите некорекционни/деструктивни подменюта подобни на изборените горе.

Разгледайте внимателно картинката изпробвайте тези ефекти. От получения резултат ще узнаете, че няма как да контролирате процеса, освен ако не дублирате слоя и не повторите определени ефекти само върху дублирания слой, а не върху оригиналния, който е основен.

Top 10 Things Beginners Want to Know How to Do | GIMP Mega Tutorial

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *