ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН И ОЩЕ НЕЩО

Какво е графичен дизайн като понятие? Ще бъда откровен без да използвам шаблони от заучени фрази. Графичният дизайн е все едно да рисуваш с компютърните средства или програмните приложения – векторни програми за обработка на векторни изображения като CorelDraw, Adobe Illustrator и Inkscape.

Пропуснах нещо много съществено: Теория на цветовете или цветознание – да умеем правилно да съчетаваме цветовете като близки по стойност, насищане, прозрачност в проценти и т.н. Цветовете са близки по нюанси и допълващи се с противоположен цвят, например: лилаво и жълто, небесно синьо и оранжево, зелено и червено.

Графичният дизайн за мен е: да подредя нещата с усет за красота в подходящ ред като правилно съчетаване на цветовете или с усет за симетрия, асиметрия, а художниците казват, че един графичен дизайнер трябва да има усет за пропорция, цвят, естетика или красота в подредбата на елементите в пространството – това за краткост се нарича композиция.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *