ЗАЩО ГРАФИЧЕН ДИЗАЙНЕР?

Необходимо е да си зададем много важен въпрос: ЗАЩО искам да бъда графичен дизайнер? Отговорът е при избора на занимание или специалност, която е свързана с областта на графичния дизайн. Имаме избор: да бъдем честни пред самите себе си или да се заблуждаваме, че ще бъдем графични дизайнери. Ако искрено желаем да станем графични дизайнери, можем да действаме по този въпрос. Да се посъветваме с наши приятели, които се занимават професионално в областта на графичния дизайн.

Какво трябва да имаме като основен ресурс?

Трябва да имаме една мечта и тази мечта да можем да я нарисуваме, да я оцветим в красиви и свежи цветове, да имаме много добро усещане за цвят. Да се научим по подходящ начин да съчетаваме цветовете. Да използваме топли, хладки и студени цветове. За да получим нов цвят, преди всичко трябва да имаме два основни цвята като червено и зелено и ще получим трети цвят – кафяво.Най-добрият експеримент е с темперни или водни бои. Така ще имаме нов цвят.

Спомням си миналото лято на 2018 г. Беше много горещо и аз се възползвах една цяла седмица да смесвам цветове с водни боички и това така ме разтовар, че се увлякох и с още по-голямо удоволствие смесвах цветовете. След това цветните петна, които нанасях с четката на листа, го сканирах и с програми като Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Gimp, Inkscape с инструмента eyedropper – пипетка – чрез нея получавах нови цветове, а от някои нови цветове – приблизителни нюанси. И сега пак се увличам по цветовете!

Мнението на специалистите – много важен коректив и ясен отговор

Ето едно важно мнение на Вон Гличка: „Графичният дизайнер трябва да е като художник, да умее да рисува и да има ясно виждане за това какво иска да пресъздаде и да го представи пред своите бъдещи клиенти.“ Фон Гличка казва, че графичният дизайнер трябва да има добри умения по рисуване, да овладее изкуството на кривите на Безие – по името на Пиер Безие – френски математик и конструктор в завода на Рено. Той добавя, че рисуването е най-добрия приятел на дизайнера. Ето как звучи на оригинален английски: Drawing is Designer’s best friend!.

Графичният дизайн е мисловен процес, който помага при изграждането на определена композиция като визитка: размер на визитката за обрязване 94 х 54мм за обрязване, 90х50мм – основен размер и размер за отстояние или контейнер за писане на текст 86х46мм. Това е правоъгълника за изграждане на визитката. Шрифтът на визитката трябва да е ясно четим и лесен за възприемане.

КАКВО Е ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН?

Ще цитирам едно кратко определение за графичния дизайн: „Графичният дизайн, във всякаква форма, е в крайна сметка упражнение за визуална комуникация. Тази комуникация може да бъде изпълнена чрез редица техники – типография, илюстрация, форма и цвят, например – но целта остава да се предаде информацията на зрителя ефективно (а понякога и веднага).” Мат Уорд и Александър Чарчар от книгата „Какво е графичен дизайн“. Като направление той е свързан с визуалната комуникация, а тя се състои от следните компоненти: текст, шрифт, цвят, форма, лого. Една търговска марка може да бъде визуална комуникация. Тази търговска марка има своето лого или бранд, който става много добре познат на потребителите. Като цяло цветовете оказват психологическо въздействие върху потребителите и клиентите на дадена услуга в направлението визуална комуникация. Друг пример за визуалната комуникация са пиктограмите – описателни рисунки.

Полезни ресурси за графичен дизайн:

  1. What Is Graphic Design?
  2. Digital Colour in Graphic Design
  3. The Best of Letterhead & Logo Design
  4. Letterhead & Logo Design 4
  5. Logo Design Workbook
  6. Logopalooza 2 – Logo Design Manual – The Logo Factory
  7. The Guide To Great Logos
  8. Logo Design Workbook
  9. New Masters of Poster Design, Volume 2: Poster Design for This Century and Beyond
  10. New Masters of Poster Design

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *